เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ วิทยาลัย

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

       สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีมติอนุมัติให้กำหนดเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้
       เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา”
       อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ “ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม”
       อัตลักษณ์บัณฑิต คือ “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”

%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2555

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c

 

Máte nějaké osobní zkušenosti s online kasiny?

Mám osobní zkušenost s online kasiny a dokonce jsem v nich hrál https://online-casinos.cz/ České online kasino. Podle mých zkušeností jsou kasina férová a nikdy jsem s nimi neměl problémy. Hry jsou skvělé a vždy jsem je rád hrál. Každému, kdo má zájem hrát v online kasinu, bych doporučil, aby si nejprve udělal průzkum, aby se ujistil, že hraje v renomovaném kasinu. Existuje spousta podvodů, takže je důležité se ujistit, že hrajete v bezpečném a zabezpečeném kasinu.

Have you ever played the aviator game?

Yes! I love playing the https://aviatorcasino.games/ aviator game. It’s a really fun casino game that’s based on the plane flying around a maze. I always enjoy trying to rack up as many points as possible, and the graphics are really cool too. If you haven’t played it before, I definitely recommend giving it a go!