ระบบรวบรวมผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

Dr.Yota
บทความทางวิชาการ
Sexual Misconduct (Kamesumicchacara) and the Philosophical Implications of Sexual Deviance in Buddhist Literature and Contemporary Buddhist Sexual Ethics
IABTC:International Association for Buddhist Thought & Culture, Dongguk University of Korea, Journal of Buddhist Thought & Culture,February 2014, Volume 22, ISSN 1598-7914
2014
ไม่พบไฟล์
ไม่พบไฟล์