เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 

 

 %e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b92-1024x319

คลิ๊กสมัคร

 

Loading